Disclaimer

AstoniA kan je niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan je verwachtingen. Ook kan zij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Evenmin kan zij garanderen dat de aangeboden informatie op de Website juist, volledig of actueel is.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

De informatie die op deze Website aangeboden wordt, kan niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Als gebruiker dien je zelf voldoende onderzoek te verrichten en je voldoende te laten informeren.